Privacy Policy

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving over uw privacy en de beveiliging van uw gegevens. Voor een kopie volledige beschrijving kunt u contact op nemen met de praktijk.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor hoe Chiropractie Van Viegen (hierna vermeld als CVV) om dient te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Europese wetgeving heeft CVV als verwerker van persoonsgegevens bepaalde plichten en u als eigenaar van deze gegevens bepaalde rechten.

Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van goede zorg.

De volgende persoonsgegevens dienen te worden verwerkt:

Algemene persoonsgegevens: NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, beroep, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van uw andere zorgverleners, datum en tijdstip van uw afspraken, betaalgegevens, naam van uw zorgverzekeraar, polisnummer van uw zorgverzekering, naam van uw huisarts en alle gegevens zoals door u ingevuld op het intakeformulier; en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: BSN en gegevens omtrent uw gezondheid.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier; het inplannen van afspraken; zorgverlening; en facturatie. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor commerciële doeleinden. U kunt uw gegevens, na schriftelijk verzoek, altijd inzien of laten wijzigen.

De gegevens worden digitaal verwerkt en de computer en het verwerkingsregister (te weten Crossuite) zijn beide beveiligd met een wachtwoord.

Mocht er onverhoopt toch een datalek zijn, dan moet CVV daar verslaglegging van doen via het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens en krijgt u binnen 72 uur bericht.