Chiropractie

Chiropractie is een vorm van gezondheidszorg die zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van klachten aan het bewegingsapparaat. De NCA chiropractor is een universitair geschoolde expert op het gebied van nek en rugklachten, het zenuwstelsel en de spieren en gewrichten. Uw chiropractor gaat te werk volgens het Evidence-Based principe, wat inhoudt dat zijn/haar werk zo veel mogelijk gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke kennis.

Kenmerkend voor chiropractie is de holistische benadering. Dat betekent dat de chiropractor niet alleen naar de pijnlijke plekken kijkt, maar de klachten in het grotere geheel probeert te plaatsen. Wat is de oorzaak van deze klachten, wat gaat er mis in de bewegingsketen, wat gaat er mis in de rest van uw lichaam, wat is de relatie tot uw dagelijks leven of uw werk? Op deze manier probeert de chiropractor uit te zoeken hoe er langetermijnresultaten behaald kunnen worden.

Chiropractie is in Nederland een vrij beroep. Het valt onder de ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’. Het beroep is niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. De SCN probeert volgens de Wet BIG gestelde eisen te werken.

OPLEIDING

De opleiding Chiropractie is een opleiding op universitair niveau en duurt vijf jaar. Na deze academische studie volgt nog een stageperiode van een jaar (GEP). De studie kun je niet in Nederland volgen. Tot op heden volgen Nederlandse chiropractoren hun opleiding voornamelijk in Bournemouth (Groot-Brittannië) aan het Anglo-European College of Chiropractic, maar soms ook in de Verenigde Staten, Australie (of sinds kort) Spanje.

Linda van Viegen

Linda is afgestudeerd aan het Anglo-European College of Chiropractic (Bournemouth, Groot-Brittannië) in 2007 en heeft bij verscheidene praktijken gewerkt voor de stap naar een eigen praktijk in 2017. Daarnaast is zij nog 2 dagen per week werkzaam in Veenendaal. Linda heeft een breed interessegebied en heeft ruime ervaring in het behandelen van baby’s en jonge kinderen.

NCA, Nederlandse Chiropractie Associatie

De NCA (Nederlandse Chiropractie Associatie) streeft naar erkenning van chiropractie in Nederland en maakt zich sterk voor chiropractische zorg volgens de allerhoogste kwaliteitsstandaard. De NCA behartigt de belangen van haar leden door actief te communiceren met zorgverzekeraar(s), politiek en andere belanghebbenden.

NCA, Nederlandse Chiropractie Associatie
SCN, Stichting Chiropractie Nederland

SCN, Stichting Chiropractie Nederland

De SCN (Stichting Chiropractie Nederland) is een onafhankelijk toetsings- en registratieorgaan en ziet erop toe dat de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Kwaliteitscommissie, onder meer door praktijkvisitaties, worden nageleefd. Hiermee is de onafhankelijkheid van de kwaliteitscontrole van chiropractoren gewaarborgd.

“Cliënt en chiropractor vormen een team om samen aan de klacht te werken.”

“Cliënt en chiropractor vormen een team om samen aan de klacht te werken.”

De behandel techniek wordt geselecteerd op basis van oorzaak en ernst van de klacht, alsmede leeftijd en persoonlijke voorkeur van het individu.